top of page
Email
india flag wix.png

TENSIOMYOGRAFI

Kvantifiera muskelfunktion

TENSIOMYOGRAFI (TMG)

EN KORT INTRODUKTION:

Tensiomyografi (kort TMG) är en evidensbaserad metod som mäter den exakta hastigheten på muskelsammandragningar och muskelstyvhet. Metoden används inom områdena prestation, idrottsmedicin och forskning.

ITALIANO

Individualisera träningsplaner.

 

 • Profilera idrottare

 • Förebygga skador

 • Påvisa svaga länkar i kinetiska kedjor

 • Övervaka beredskap

 

TMG tillhandahåller idrottarens muskelprofil, för att du ska få den information som muskeln behöver för att bli snabbare, starkare eller om du behöver vila en viss muskel.

 Coacher har ett utmanande behov av att kunna öka prestationen och att undersöka risker.  TMG hjälper coacher att få fram en en detaljerad och kvantitativ observation av idrottare.

PRESTATION

Lastnosti

IDROTTSMEDICIN

Objektiv utvärdering av funktionella muskelstörningar.

 • Återgå till spelbeslut (inte förutsägelser)

 • Hantera risker

 • Screening och bedömning

 • Rehabiliteringsövervakning

 

Medicinska experter har ett utmanande behov av att kunna undersöka risker, minska beröringsfria skador och säkerställa att idrottaren inte skadas under återgången till spel. TMG kan lösa dessa tre problem på ett snabbt, precist och objektivt sätt.

Stöd för betydande vetenskapliga publikationer.

 • Diagnostik av akuta och kroniska muskelförändringar

 • Icke-invasiv bestämning av muskelns sammansättning

 • Detektion av lokal muskeltrötthet

Tensiomyografi används av några av de mest prestigefyllda forskningsinstitutionerna i världen, vilket hjälper dem att upptäcka akuta eller kroniska förändringar i muskelns förmåga att kontrahera/slappna av. Modernitet, relevans och trovärdighet hos information som presenteras i en viss publikation kan påtagligt påverka dess inverkan. Tensiomyografi har använts i mer än 100 vetenskapliga artiklar.

FORSKNING

Tehnologija

HUR SER TMG:

S MÄTPROTOKOLL 

UT?

Tensiomyografi (TMG) används för att övervaka summan av muskelns radiala muskelfibrers förflyttningar under isometriska förhållanden. Förskjutningssensorn är placerad vinkelrätt gentemot tangentplanet på det största området ovanför muskelfibrerna. Muskelfibrernas förflyttning (utvidgning) under sammandragningen observeras och övervakas.

Experimentell inställning används för att framkalla och mäta svaren hos biceps brachiis (BB) isometriska kontraktionsrespons. TMG-sensorn mäter den radiala förflyttningen av musklerna under sammandragningar som framkallas av korta elektriska stimuli. De stimulerande elektroderna placeras direkt på huden.

Muskelns kontraktioner framkallas med hjälp av enkelt sammandragande elektrisk stimuli. Två självhäftande elektroder placeras omkring TMG-sensorn. Anoden placeras distalt och katoden proximalt, 20-50 mm från mätpunkten. Bipolär elektrisk stimulering bestod av en enda DC-puls med en varaktighet på 1 ms.

Fig. 1.

Experimental setup used to evoke and measure the biceps brachii (BB) isometric twitch contraction responses. The TMG sensor measures muscle radial displacement during twitch contractions induced by short electrical stimuli. The stimulating electrodes are placed directly onto the skin.

TMG PARAMETRAR

Fördröjningstid (Td) som en tid mellan den elektriska impulsen och 10% av sammandragningen

Sammandragningstid (Tc) som en tid mellan 10% och 90% av sammandragningen

Hållbar tid (Ts) som en tid mellan 50% av sammandragningen och 50% av avslappningen

Avkopplingstid (Tr) som en tid mellan 90% och 50% av avkopplingen

Förskjutning (Dm) som maximal amplitud av muskelsammandragningen

Fig. 2.

The parameters that were measured with the TMG signal:

Dm – maximum amplitude (displacement),

td – initial delay time, 

tc – contraction time,

ts – sustained contraction time and

tr – half relaxation time.

TENSIOMYOGRAFI I DETALJ:

 

Tensiomyografi är en teknik i snabb utveckling som är icke-invasiv, praktisk, snabb och pålitlig. Den bidrar till att kvantifiera rehabilitering eller framsteg inom träning och ger därmed en objektiv bedömning av effektiviteten i ett visst behandlingsprotokoll. Den mäter specifika egenskaper i muskelsammandragningar, vilka utgör viktiga parametrar för personal inom medicin och prestation, som är ute efter en verklig observation över statusen för en enskild muskel.

 

TMG S2:s styrkor är dess enkelhet, flexibilitet och kompatibilitet med andra metoder samt tillämpningar på och utanför fältet. Tack vare tekniken kan idrottare profileras, övervakas och guidas genom rehabiliteringen eller träningen på några minuter.

Till skillnad från statisk medicinsk bildbehandling avslöjar TMG S2 den verkliga funktionella förmågan hos musklerna utan att medföra stora kostnader, mycket tid eller resor.

 

Bedömningarna är smärtfria, de kräver ingen ansträngning från idrottaren och de kan även utföras under skadans akuta faser, för att få väsentliga, tydliga och objektiva riktmärken.

Såväl forskare som experter inom idrottsmedicin och prestation har ett behov av relevant och objektiv information så att kunskapsbaserade beslut kan fattas snabbare. TMG S2 tillhandahåller detta på ett effektivt, snabbt och enkelt sätt. Dessutom kan det informativa värdet av data om muskelfunktion inte replikeras av någon annan modalitet.

Uporaba

TMG-BMC FÖRETAGSBESKRIVNING

VETENSKAP FÖR KROPPSLIG EVOLUTION

TMG-BMC Ltd. är en pionjär inom utveckling av metoder för kvantitativ muskelsammandragning.  "Early adopeters" har nu möjligheten till en ny metod för noggrann, icke-invasiv och kostnadseffektiv diagnos inom forskning, idrottsmedicin och prestation.

 

För mer information:

https://www.tmg-bodyevolution.com/ 

TMG_STADION_PREVIEW__TMG-67
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-45
TMG-120_web
TMG-55
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-29
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-8
TMG-257
TMG-265
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-68
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-80

KONTAKTA OSS

Tack. Meddelande skickat.

FÖLJ
 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle
bottom of page