top of page
Email
india flag wix.png

TENSIOMIOGRAFIA

Diagnostyka funkcjonalna mięśni

TENSIOMIOGRAFIA 

(TMG) 

KRÓTKIE WPROWADZENIE:

Tensiomiografia (określana skrótem TMG) jest potwierdzoną badaniami metodą precyzyjnego pomiaru szybkości skurczów i sztywności mięśni, wykorzystywaną w procesie treningowym, medycynie sportowej oraz badaniach naukowych.

ITALIANO

Indywidualizacja planów treningowych.

 

 • Profilowanie sportowców

 • Ochrona przed urazami

 • Wykrywanie słabych ogniw łańcuchów kinematycznych

 • Monitorowanie gotowości do wysiłku

Metoda TMG określa profil mięśniowy sportowca, pozwalając na uzyskanie informacji o tym, który mięsień wymaga poprawy szybkości, zwiększenia wytrzymałości lub konieczności relaksacji.

Trenerzy zawsze borykają się z wyzwaniem polepszania wyników swoich zawodników, przy jednoczesnym monitorowaniu ryzyka urazów. TMG pomaga im w tym zadaniu, zapewniając szczegółowe i ilościowe dane wydajności sportowej.

WYDAJNOŚĆ

Lastnosti

MEDYCYNA SPORTOWA

Obiektywna ocena zaburzeń funkcjonalnych mięśni.

 • Decyzje (nie prognozy) odnośnie powrotu do uprawiania sportu

 • arządzanie ryzykiem

 • Monitorowanie i szacowanie urazów

 • Nadzorowanie procesu rehabilitacyjnego

 

Specjaliści medycyny sportowej muszą nie tylko skutecznie monitorować ryzyko urazów, dążyć do redukcji obrażeń niekontaktowych, ale także dbać o to, aby powrót do czynnego uprawiania sportu nie poskutkował nawrotem urazu. TMG rozwiązuje te trzy problemy w sposób szybki, precyzyjny i obiektywny.

Wsparcie dla znaczących publikacji naukowych.

 • Diagnostyka ostrych i przewlekłych zmian mięśniowych

 • Nieinwazyjna metoda określania składu mięśnia

 • Wykrywanie lokalnych ognisk zmęczenia mięśniowego

 

Z metody tensiomiografii korzystają jedne z najbardziej prestiżowych instytucji badawczych na świecie, przy jej pomocy wykrywając ostre lub przewlekłe zmiany zdolności mięśni do skurczu/relaksacji. Innowacyjność, stosowność i wiarygodność informacji przedstawionych w danej publikacji może znacząco wpłynąć na jej odbiór. Tensiomiografia została już użyta w ponad 100 pracach naukowych.

BADANIA

Tehnologija

JAK PRZEDSTAWIA

SIĘ PROTOKÓŁ

POMIARU TMG?

Tensiomiografia (TMG) służy do monitorowania wielkości zmian przemieszczenia brzuśca mięśnia w warunkach izometrycznych. Czujnik przemieszczenia jest umieszczony prostopadle do płaszczyzny stycznej na największym obszarze powyżej brzuśca. Przesunięcie (powiększenie) brzuśca podczas skurczu jest obserwowane i monitorowane.

Eksperymentalny układ pomiaru wykorzystywał technikę wzbudzania i pomiaru izometrycznych reakcji skurczowych mięśnia dwugłowego ramienia (biceps brachii, BB). Czujnik TMG mierzy przesunięcie promieniowe mięśnia podczas mimowolnych skurczów wywołanych krótkimi impulsami elektrycznymi. Elektrody stymulujące są umieszczane bezpośrednio na skórze osoby badanej.

Skurcz mięśnia wywoływany jest za pomocą pojedynczych bodźców elektrycznych. Wokół czujnika TMG rozmieszczone są dwie samoprzylepne elektrody. Anodę umieszcza się dystalnie, a katodę proksymalnie, w odległości 20-50 mm od punktu pomiarowego. Dwubiegunowa stymulacja elektryczna obejmuje pojedynczy impuls prądu stałego trwający 1 milisekundę.

Fig. 1.

Experimental setup used to evoke and measure the biceps brachii (BB) isometric twitch contraction responses. The TMG sensor measures muscle radial displacement during twitch contractions induced by short electrical stimuli. The stimulating electrodes are placed directly onto the skin.

PARAMETRY TMG

Czas opóźnienia (Td) jest określany pomiędzy impulsem elektrycznym a 10% skurczu mięśnia

Czas skurczu (Tc) jest czasem pomiędzy 10% do 90% skurczu

Czas podtrzymania (Ts) jest określany pomiędzy 50% skurczu a 50% relaksacji mięśnia

Czas relaksacji (Tr) jest czasem pomiędzy 90% i 50% rozluźniania mięśnia

Przemieszczenie (Dm) jest maksymalną amplitudą skurczu mięśnia

Fig. 2.

The parameters that were measured with the TMG signal:

Dm – maximum amplitude (displacement),

td – initial delay time, 

tc – contraction time,

ts – sustained contraction time and

tr – half relaxation time.

TENSIOMIOGRAFIA W UJĘCIU SZCZEGÓŁOWYM:

 

Tensiomiografia jest szybko rozwijającą się technologią, cechującą się nieinwazyjnością, praktycznością, szybkością i niezawodnością. Pomaga w ilościowym określaniu postępów w rehabilitacji lub treningu, zapewniając tym samym obiektywną ocenę skuteczności określonego protokołu postępowania. Szczególne właściwości skurczowe mięśni mierzone za pomocą tej metody stanowią ważne parametry dla personelu medycznego i szkoleniowego, który poszukuje dogłębnego wglądu w kondycję określonego mięśnia.

 

Do zalet diagnostyki TMG S2 należą prostota działania, elastyczność oraz kompatybilność z innymi metodami i aplikacjami w warunkach terenowych i halowych. Profilowanie, monitorowanie i przeprowadzanie sportowców przez proces rehabilitacji lub treningu trwa zaledwie kilka minut.

W przeciwieństwie do technik statycznego obrazowania medycznego TMG S2 prezentuje rzeczywistą funkcjonalną zdolność mięśni bez nakładów kosztowych, czasowych czy konieczności podróży.

 

Oceny są bezbolesne, nie wymagają wysiłku ze strony osoby badanej i mogą być wykonywane nawet w trakcie ostrych faz urazów w celu uzyskania niezbędnych, dokładnych i obiektywnych punktów odniesienia.

Zarówno naukowcy, jak i specjaliści medycyny sportowej oraz trenerzy potrzebują wymiernych i obiektywnych danych, aby podejmować decyzje szybciej i bardziej świadomie. Metoda TMG S2 zapewnia im tę możliwość w wydajny, szybki i prosty sposób. Co więcej, wartość informacyjna danych dotyczących funkcjonalności mięśni nie może zostać uzyskana za pomocą żadnej innej metodologii.

Uporaba

OPIS FIRMY TMG-BMC

NAUKA W SŁUŻBIE EWOLUCJI

TMG-BMC Ltd. jest pionierem w branży rozwoju metod diagnostyki funkcjonalności mięśni. Firmy otwarte na nowe technologie mają teraz szansę zastosowania nowego podejścia do precyzyjnej, nieinwazyjnej i niskokosztowej diagnostyki w dziedzinach badań naukowych, medycyny sportowej i wydajności.

 

Po więcej informacji zapraszamy do witryny internetowej:

http://www.tmg-bodyevolution.com/ 

TMG_STADION_PREVIEW__TMG-67
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-45
TMG-120_web
TMG-55
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-29
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-8
TMG-257
TMG-265
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-68
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-80

KONTAKT Z NAMI

Dziękuję Ci. Wiadomość wysłana.

OBSERWUJ
 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle
bottom of page