top of page
Email
india flag wix.png

TENSIOMYOGRAFIA

Kvantifikácia funkcie svalov

TENSIOMYOGRAFIA (TMG) 

STRUČNÝ ÚVOD:

Tensiomyografia (skratka TMG) ​​je metóda založená na dôkazoch, ktorá presne meria rýchlosť svalovej kontrakcie a svalového stuhnutia. Používa sa pri výkonoch, športovej medicíne a výskume.

ITALIANO

Iindividualizujte tréningové plány.

 • Profilovanie športovcov

 • Prevencia úrazov

 • Detekcia slabých väzieb v kinetických reťazcoch

 • Monitorovanie pripravenosti 

TMG poskytuje svalový profil športovca, takže dostanete informácie, ktoré svaly potrebujú byť rýchlejšie, silnejšie alebo ak potrebujete relaxovať určitý sval.

Tréneri majú náročnú potrebu zvýšiť výkonnosť a riziká skríningu.  TMG podporuje trénerov s podrobným a kvantitatívnym pohľadom na športovcov.

VÝKONNOSŤ

Lastnosti

ŠPORTOVÁ MEDICÍNA

Objektívne hodnotí funkčné svalové poruchy.

 • Návrat k rozhodnutiam o hraní (nie predpovede)

 • Riadenie rizík

 • Skríning a hodnotenie

 • Monitorovanie rehabilitácie

 

Zdravotnícki odborníci majú náročnú potrebu skríningu rizík, znižovania bezkontaktných poranení a zabezpečenia toho, aby návrat do hry neviedol k opätovnému zraneniu. TMG dokáže tieto tri problémy rýchlo, presne a objektívne vyriešiť.

Podpora viditeľných vedeckých publikácií.

 • Akútna a chronická diagnostika svalových zmien

 • Neinvazívne stanovenie stavby svalov

 • Detekcia lokálnej svalovej únavy

Tensiomyografiu používajú niektoré z najprestížnejších výskumných inštitúcií na svete, pomáha im zistiť akútne alebo chronické zmeny schopnosti svalov zmršťovať sa/relaxovať. Novosť, relevantnosť a dôveryhodnosť informácií uvedených v konkrétnej publikácii môže významne ovplyvniť jej vplyv. Tensiomyografia bola použitá vo viac ako 100 vedeckých prácach.

VÝSKUM

Tehnologija

AKO VYZERÁ

PROTOKOL

MERANIA TMG?

Tenziomikografia (TMG) sa používa na monitorovanie posunu radiálnych svalov brucha za izometrických podmienok. Snímač posunu je umiestnený kolmo na tangenciálnu rovinu na najväčšej ploche nad brušným svalom. Posunutie brušného svalstva (zväčšenie) počas kontrakcie je pozorované a monitorované.

Experimentálne nastavenie sa používa na vyvolanie a meranie odozvy kontrakcie izometrických záhybov bicepsu (BB). Snímač TMG meria radiálne posunutie svalov v priebehu kontrakcií vyvolaných krátkymi elektrickými stimulmi. Stimulačné elektródy sa umiestnia priamo na kožu.

Svalová kontrakcia je vyvolaná elektrickými stimulačnými mechanizmami. Dve samolepiace elektródy sú umiestnené okolo senzora TMG. Anóda je umiestnená distálne a katóda proximálne, 20-50 mm od meracieho bodu. Bipolárna elektrická stimulácia pozostávala z jediného DC pulzu trvajúceho 1 ms.

Fig. 1.

Experimental setup used to evoke and measure the biceps brachii (BB) isometric twitch contraction responses. The TMG sensor measures muscle radial displacement during twitch contractions induced by short electrical stimuli. The stimulating electrodes are placed directly onto the skin.

TMG PARAMETRE

Čas oneskorenia (Td) ako čas medzi elektrickým impulzom a 10% kontrakcie

Čas kontrakcie (Tc) ako čas medzi 10% a 90% kontrakcie

Udržujte čas (Ts) ako čas medzi 50% kontrakcie a 50% relaxácie

Relaxačný čas (Tr) ako čas medzi 90% a 50% relaxácie

Posunutie (Dm) ako maximálna amplitúda svalovej kontrakcie

Fig. 2.

The parameters that were measured with the TMG signal:

Dm – maximum amplitude (displacement),

td – initial delay time, 

tc – contraction time,

ts – sustained contraction time and

tr – half relaxation time.

PODROBNOSTI O TENSIOMYOGRAFII:

Tensiomyografia je rýchlo sa vyvíjajúca technológia, ktorá je neinvazívna, praktická, rýchla a spoľahlivá. Pomáha vyčísliť rehabilitáciu alebo pokrok v odbornej príprave a následne poskytuje objektívne hodnotenie účinnosti určitého liečebného protokolu. Špecifické vlastnosti svalovej kontrakcie, ktoré sú merané, sú dôležitými parametrami pre lekársky a výkonný personál, ktorí hľadá skutočný pohľad na stav jednotlivých svalov.

 

Silné stránky TMG S2 sú jeho jednoduchosť, flexibilita a kompatibilita s inými metódami a aplikáciami na poli alebo mimo neho. Športovci môžu byť profilovaní, sledovaní a prevedení cez rehabilitáciu alebo tréning v priebehu niekoľkých minút.

Na rozdiel od statického zobrazovania v medicíne TMG S2 odhaľuje skutočnú funkčnosť svalov bez nadmerných nákladov, času alebo pohybu.

 

Posúdenia sú bezbolestné, od športovca nevyžadujú žiadne úsilie a môžu sa robiť aj počas akútnych fáz zranenia, aby sa získali základné, jasné a objektívne kritériá.

Výskumní pracovníci, ako aj špecialisti v oblasti športovej medicíny a profesionáli v oblasti výkonu majú spoločnú potrebu relevantných a objektívnych informácií, aby mohli urobiť rýchlejšie rozhodnutia a rozhodnutia s lepšími informáciami. TMG S2 to ponúka efektívnym, rýchlym a jednoduchým spôsobom. Navyše informatívna hodnota údajov o funkcii svalov nemôže byť replikovaná žiadnou inou modalitou.

Uporaba

POPIS SPOLOČNOSTI TMG-BMC

VEDA PRE VÝVOJ TELA

TMG-BMC Ltd. je priekopníkom pri vývoji metód kvantifikácie svalovej kontrakcie. Ranní osvojitelia majú teraz možnosť využiť nový prístup k presnej, neinvazívnej a nákladovo efektívnej diagnostike v oblasti výskumu, športového lekárstva a výkonnosti.

 

Viac informácií nájdete navštívením stránky

http://www.tmg-bodyevolution.com/ 

TMG_STADION_PREVIEW__TMG-67
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-45
TMG-120_web
TMG-55
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-29
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-8
TMG-257
TMG-265
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-68
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-80

KONTAKTUJTE NÁS

Ďakujem. Správa poslaná.

SLEDOVAŤ
 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle
bottom of page