top of page
Email
india flag wix.png

ТЕНЗИОМИОГРАФИЯ

Количествено определяне на
мускулната функция

ТЕНЗИОМИОГРАФИЯ (TMG)

КРАТКО ВЪВЕДЕНИЕ:

Тензиомиографията (накратко TMG) е доказан метод, който измерва точно скоростта на мускулното съкращение и мускулната скованост. Използва се в спортните постижения, спортната медицина и научните изследвания.

ITALIANO

Индивидуализиране на тренировъчни планове.

 

 • Профилиране на спортисти

 • Предотвратяване на наранявания

 • Откриване на слаби звена в кинетичните вериги

 • Наблюдение на готовност

 

TMG предоставя мускулния профил на спортиста, така че получавате информацията, от която мускулът се нуждае, за да бъде по-бърз, по-силен или ако трябва да отпуснете определен мускул.

Треньорите са изправени пред огромната необходимост да подобрят спортните резултати и да проучат рисковете. TMG подпомага треньорите с подробна и количествена информация за спортистите.

СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Lastnosti

СПОРТНА МЕДИЦИНА

Обективна оценка на функционални мускулни нарушения.

 • Решения за завръщане в игра (не прогнози)

 • Управление на рисковете

 • Проверка и оценка

 • Наблюдение на рехабилитацията

 

Медицинските специалисти са изправени пред огромната необходимост от проверка на рисковете, намаляване на безконтактните наранявания и гарантиране, че завръщането в играта не води до повторно нараняване. TMG може да реши тези три проблема по бърз, точен и обективен начин.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Подкрепа за видими научни публикации.

 • Диагностика на остри и хронични промени на мускулите

 • Неинвазивно определяне на мускулния състав

 • Откриване на локална мускулна умора

 

Тензиомиографията се използва от някои от най-престижните изследователски институти в света, като им помага да откриват остри или хронични промени в способността на мускулите да се съкращават/отпускат. Новостта, уместността и достоверността на информацията, представена в дадена публикация, може значително да повлияе на нейното въздействие. Тензиомиографията е използвана в повече от 100 научни статии.

Tehnologija

КАК ИЗГЛЕЖДА

ПРОТОКОЛЪТ ЗА

ИЗМЕРВАНЕ НА TMG?

Тензиомиографията (TMG) се използва за наблюдение на радиалното отклонение на мускулното тяло при изометрични условия. Сензорът за отклонение е разположен перпендикулярно на тангенциалната равнина в най-голямата област над мускулното тяло. Наблюдава се и се проследява отклонението (уголемяването) на мускулното тяло по време на съкращение.

Експериментална настройка, използвана за предизвикване и измерване на реакциите на изометрично потрепване на двуглавия мишничен мускул (BB). TMG сензорът измерва мускулното радиално отклонение по време на потрепване, предизвикано от кратки електрически стимули. Стимулиращите електроди се поставят директно върху кожата.

Мускулното съкращение се предизвиква от единични електрически стимули. Два самозалепващи се електрода се поставят около TMG сензора. Анодът се поставя дистално, а катодът - проксимално, на 20-50 mm от точката на измерване. Биполярната електрическа стимулация се състои от един импулс постоянен ток с продължителност 1 ms.

Fig. 1.

Experimental setup used to evoke and measure the biceps brachii (BB) isometric twitch contraction responses. The TMG sensor measures muscle radial displacement during twitch contractions induced by short electrical stimuli. The stimulating electrodes are placed directly onto the skin.

ПАРАМЕТРИ НА TMG

Време одлагања (Delay time - Td)  као време између електричног импулса и 10% контракције

Време контракције (Contraction time - Tc) као време између 10% и 90% контракције

Време одржавања (Sustain time - Ts) као време између 50% контракције и 50% релаксације

Време релаксације (Relaxation time - Tr) као време између 90% и 50% релаксације

Померање (Displacement - Dm) као максимална амплитуда контракције мишића

Fig. 2.

The parameters that were measured with the TMG signal:

Dm – maximum amplitude (displacement),

td – initial delay time, 

tc – contraction time,

ts – sustained contraction time and

tr – half relaxation time.

ТЕНЗИОМИОГРАФИЯТА В ДЕТАЙЛИ:

Тензиомиографията е бързоразвиваща се технология, която е неинвазивна, практична, бърза и надеждна. Помага за количествено определяне на рехабилитацията или напредъка при трениране и следователно предоставя обективна оценка на ефективността на определен протокол за лечение. Свойствата на съкращение на определен мускул, които измерва, са важни параметри за медицинския персонал и спортния щаб, които търсят истинска информация за състоянието на отделния мускул.

 

Силните страни на TMG S2 са неговата простота, гъвкавост и съвместимост с други методи и приложения на игрището или извън него. Спортистите могат да бъдат профилирани, наблюдавани и ръководени чрез рехабилитацията или тренировки в рамките на няколко минути.

За разлика от статичните медицински изображения, TMG S2 разкрива истинската функционална способност на мускулите без прекомерни разходи, време или пътуване.

 

Оценките са безболезнени, не изискват никакво усилие от страна на спортиста и могат да бъдат направени дори и по време на острите фази на нараняването, за да се получат основни, ясни и обективни показатели.

Изследователите, както и специалистите по спортна медицина и спортни постижения, имат обща нужда от подходяща и обективна информация, така че решенията да се вземат по-бързо и да бъдат по-информирани. TMG S2 осигурява това по ефективен, бърз и лесен начин. Освен това, информативната стойност на данните за мускулната функция не може да бъде възпроизведена от която и да е друга техника.

Uporaba

ОПИСАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО TMG-BMC

НАУКА ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА НА ТЯЛОТО

TMG-BMC Ltd. е пионер в разработването на методи за количествено определяне на мускулното съкращение. Първите потребители вече имат възможност да използват нов подход за точна, неинвазивна и рентабилна диагностика в областта на научните изследвания, спортната медицина и спортните постижения.

 

За информация посетете:

http://www.tmg-bodyevolution.com/ 

TMG_STADION_PREVIEW__TMG-67
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-45
TMG-120_web
TMG-55
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-29
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-8
TMG-257
TMG-265
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-68
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-80

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Благодаря ти. Съобщението е изпратено.

Kontakt
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ
 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle
bottom of page