top of page
Email
india flag wix.png

TENSIOMYOGRAFIE

Kvantifikácia funkcie svalov

TENSIOMYOGRAFIE

(TMG) 

STRUČNÝ ÚVOD:

Tensiomyografie (krátce TMG) ​​je metoda založená na evidenci, která přesně měří rychlost svalové kontrakce a ztuhlosti svalů. Používá se pro výkonnost, ve sportovní medicíně a výzkumu.

ITALIANO

Individualizujte tréninkové plány.

 • Profilování sportovců

 • Předcházení zranění

 • Detekce slabých vazeb v kinetických řetězcích

 • Připravenost monitoru

TMG poskytuje svalový profil sportovce a informace o tom, které svaly musí být rychlejší, silnější nebo kdy je třeba určitý sval uvolnit.

Trenéři mají obtížný úkol a potřebu zvýšit výkonnost a analyzovat rizika.  TMG podporuje trenéry s podrobným a kvantitativním náhledem na sportovce.

VÝKONNOST

Lastnosti

SPORTOVNÍ MEDICÍNA

Objektivně hodnotí funkční svalové poruchy.

 • Návrat k rozhodnutím (ne předpovědím)

 • Nakládání s riziky

 • Screening a hodnocení

 • Monitorování rehabilitace

 

Lékařští odborníci mají náročný úkol prověřit rizika, omezit bezkontaktní zranění a zajistit, aby návrat do hry nevedl k opětovnému zranění. TMG dokáže tyto tři problémy vyřešit rychle, přesně a objektivně.

Podpora viditelnosti vědeckých publikací.

 • Akutní a chronická diagnostika svalových změn

 • Neinvazivní stanovení svalové kompozice

 • Detekce lokální svalové únavy

 

Tensiomyografie je používána některými z nejprestižnějších výzkumných institucí na světě a pomáhá jim detekovat akutní nebo chronické změny svalové schopnosti kontrakce/uvolnění. Novinka, relevance a důvěryhodnost informací uvedených v konkrétní publikaci mohou významně ovlivnit její vliv. Tensiomyografie byla použita ve více než 100 vědeckých pracích.

VÝZKUM

Tehnologija

JAK VYPADÁ

PROTOKOL

MĚŘENÍ TMG?

Tensiomyografie (TMG) se používá pro monitorování posunutí radiálních břišních svalů za izometrických podmínek. Snímač posuvu je umístěn kolmo na tangenciální rovinu na největší ploše nad břišním svalem. Posunutí (zvětšení) břišního svalu během kontrakce je pozorováno a monitorováno.

Experimentální nastavení slouží k vyvolání a měření izocitárních odezev kontrakce záhybů bicepsu (BB). Snímač TMG měří radiální posuny svalů během kontrakcí vyvolaných krátkými elektrickými stimuly. Stimulační elektrody jsou umístěny přímo na pokožku.

Svalová kontrakce je vyvolána elektrickými stimuly s jedním záškubem. Dvě samolepící elektrody jsou umístěny kolem senzoru TMG. Anoda je umístěna distálně a katoda proximálně, 20-50 mm od měřicího bodu. Bipolární elektrická stimulace sestávala z jediného DC pulsu o délce 1 ms.

Fig. 1.

Experimental setup used to evoke and measure the biceps brachii (BB) isometric twitch contraction responses. The TMG sensor measures muscle radial displacement during twitch contractions induced by short electrical stimuli. The stimulating electrodes are placed directly onto the skin.

TMG PARAMETRY

Doba zpoždění (Td) jako čas mezi elektrickým impulsem a 10% kontrakce

Doba kontrakce (Tc) jako čas mezi 10% a 90% kontrakce

Udržujte čas (Ts) jako čas mezi 50% kontrakce a 50% relaxace

Doba relaxace (Tr) jako čas mezi 90% a 50% relaxace

Displacement (Dm) jako maximální amplituda svalové kontrakce

Fig. 2.

The parameters that were measured with the TMG signal:

Dm – maximum amplitude (displacement),

td – initial delay time, 

tc – contraction time,

ts – sustained contraction time and

tr – half relaxation time.

TENSIOMYOGRAFIE PODROBNĚJI:

Tensiomyografie je rychle se vyvíjející technologie, která je neinvazivní, praktická, rychlá a spolehlivá. Pomáhá kvantifikovat postup rehabilitace nebo výcviku a následně poskytuje objektivní posouzení účinnosti určitého léčebného protokolu. Specifické vlastnosti svalové kontrakce, které měří, jsou důležitými parametry pro lékařské a výkonnostní pracovníky, kteří hledají skutečný pohled na stav jednotlivých svalů.

 

Silné stránky TMG S2 jsou jednoduchost, flexibilita a kompatibilita s jinými metodami a aplikacemi v oboru nebo mimo něj. Sportovci mohou být během několika minut profilováni, sledováni a vedeni pomocí rehabilitace nebo školení.

Na rozdíl od statického lékařského zobrazení TMG S2 odhaluje skutečnou funkční schopnost svalů bez nadměrných nákladů, času nebo cestování.

 

Vyšetření je bezbolestné, nevyžaduje od sportovce žádné úsilí a  aby bylo dosaženo základních, jasných a objektivních kritérií, může být provedeno i během akutních fází úrazu.

Výzkumní pracovníci, stejně jako sportovní lékaři a odborníci na výkonnost spojuje potřeba relevantních a objektivních informací, aby bylo možné rozhodovat rychleji a být lépe informován. TMG S2 to splní efektivně, rychle a jednoduše. Informativní hodnota údajů o funkci svalů nemůže být replikována žádnou jinou modalitou.

Uporaba

POPIS SPOLEČNOSTI TMG-BMC

VĚDA PRO VÝVOJ TĚLA

TMG-BMC Ltd. je průkopníkem ve vývoji metod kvantifikace svalové kontrakce. Dřívější uživatelé mají nyní možnost využít nový přístup k přesné, neinvazivní a nákladově efektivní diagnostice v oblasti výzkumu, sportu a výkonu.

 

Pro více informací navštivte: 

http://www.tmg-bodyevolution.com/ 

TMG_STADION_PREVIEW__TMG-67
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-45
TMG-120_web
TMG-55
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-29
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-8
TMG-257
TMG-265
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-68
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-80

KONTAKTUJTE NÁS​

Děkuji. Zpráva odeslána.

SLEDOVAT
 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle
bottom of page