top of page
Email
india flag wix.png

TENSIOMYOGRAPHY

(Μυογράφημα ανίχνευσης

συσταλτικών ιδιοτήτων)

 
Ποσοτικοποίηση της μυϊκής λειτουργίας

TENSIOMIOGRAFIA 

(TMG) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:

Η Tensiomyography (εν συντομία TMG) ​​είναι μια μέθοδος βασισμένη σε στοιχεία που μετράει με ακρίβεια την ταχύτητα της συστολής των μυών και της μυϊκής δυσκαμψίας. Χρησιμοποιείται στις αθλητικές επιδόσεις, στην αθλητική ιατρική και στην έρευνα.

ITALIANO

Εξατομικεύστε τα προπονητικά σχέδια.

 

 • Δημιουργία προφίλ αθλητών

 • Πρόληψη τραυματισμών

 • Ανίχνευση ασθενών δεσμών σε κινητικές αλυσίδες

 • Παρακολούθηση ετοιμότητας

Η TMG παρέχει το μυϊκό προφίλ του αθλητή, έτσι ώστε να αποκτάτε πληροφορίες όπως ποιος μυς πρέπει να είναι ταχύτερος, ισχυρότερος ή αν χρειάζεται να χαλαρώσετε έναν συγκεκριμένο μυ.

Οι προπονητές έχουν την απαιτητική ανάγκη ενίσχυσης των επιδόσεων και παρακολούθησης των κινδύνων. Η TMG υποστηρίζει τους προπονητές με λεπτομερή και ποσοτική γνώση των αθλητών.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Lastnosti

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Αντικειμενική αξιολόγηση διαταραχών λειτουργικών μυών.

 • Αποφάσεις για επιστροφή στο παιχνίδι (όχι προβλέψεις)

 • Διαχείριση κινδύνων

 • Έλεγχος και αξιολόγηση

 • Παρακολούθηση αποκατάστασης

 

Οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου έχουν την απαιτητική ανάγκη ελέγχου των κινδύνων, τη μείωση των μη εξ επαφής τραυματισμών και την διασφάλιση αποτροπής τραυματισμών από την επιστροφή στο παιχνίδι. Η TMG μπορεί να λύσει αυτά τα τρία προβλήματα με γρήγορο, ακριβή και αντικειμενικό τρόπο.

Υποστήριξη ορατών επιστημονικών δημοσιεύσεων.

 • Διάγνωση οξέων και χρόνιων μυϊκών μεταβολών

 • Μη επεμβατικός προσδιορισμός της μυϊκής σύνθεσης

 • Ανίχνευση τοπικής μυϊκής κόπωσης

 

 

Η Tensiomyography χρησιμοποιείται από μερικά από τα πιο αναγνωρισμένα ερευνητικά ιδρύματα στον κόσμο, βοηθώντας στην ανίχνευση οξέων ή χρόνιων μεταβολών στην ικανότητα των μυών να συστέλλονται/χαλαρώνουν. Η καινοτομία, η σχετικότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών που παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη δημοσίευση μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον αντίκτυπό της. Η Tensiomyography έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες.

ΈΡΕΥΝΑ

Tehnologija

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ TMG;

Η Tensomyography (TMG) χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ακτινικής μετατόπισης της γαστέρας του μυ κάτω από ισομετρικές συνθήκες. Ο αισθητήρας μετατόπισης τοποθετείται κάθετα στο εφαπτομενικό επίπεδο στη μεγαλύτερη επιφάνεια πάνω από την γαστέρα του μυ. Η μετατόπιση της μυϊκής γαστέρας (μεγέθυνση) κατά τη διάρκεια της συστολής παρατηρείται και παρακολουθείται.

 

Πειραματική ρύθμιση που χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη μέτρηση των αποκρίσεων συστολής ισομετρικών συσπάσεων των δικεφάλων (BB). Ο αισθητήρας TMG μετράει την ακτινική μετατόπιση των μυών κατά τη διάρκεια των συσπάσεων που προκαλούνται από μικρούς ηλεκτρικούς ερεθισμούς. Τα ηλεκτρόδια διέγερσης τοποθετούνται απευθείας επάνω στο δέρμα.

Η σύσπαση των μυών προκαλείται από ηλεκτρικά ερεθίσματα μονής σύσπασης. Δύο αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια τοποθετούνται γύρω από τον αισθητήρα TMG. Η άνοδος τοποθετείται απομακρυσμένα και η κάθοδος βρίσκεται σε απόσταση 20-50 mm από το σημείο μέτρησης. Η διπολική ηλεκτρική διέγερση αποτελείται από έναν μόνο παλμό DC 1 ms σε διάρκεια.

Fig. 1.

Experimental setup used to evoke and measure the biceps brachii (BB) isometric twitch contraction responses. The TMG sensor measures muscle radial displacement during twitch contractions induced by short electrical stimuli. The stimulating electrodes are placed directly onto the skin.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ TMG

Χρόνος καθυστέρησης (Td) ως χρόνος μεταξύ του ηλεκτρικού παλμού και του 10% της συστολής

Χρόνος συστολής (Tc) ως χρόνος μεταξύ 10% και 90% της συστολής

Ο χρόνος διατήρησης (Ts) ως χρόνος μεταξύ 50% της σύσπασης και 50% της χαλάρωσης

Χρόνος χαλάρωσης (Tr) ως χρόνος μεταξύ 90% και 50% της χαλάρωσης

Μετατόπιση (Dm) ως μέγιστο εύρος της συστολής των μυών

Fig. 2.

The parameters that were measured with the TMG signal:

Dm – maximum amplitude (displacement),

td – initial delay time, 

tc – contraction time,

ts – sustained contraction time and

tr – half relaxation time.

H TENSIOMYOGRAPHY ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

 

Η Tensiomyography είναι μια ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία που είναι μη επεμβατική, πρακτική, γρήγορη και αξιόπιστη. Βοηθά στην ποσοτικοποίηση της προόδου αποκατάστασης ή προπόνησης και κατά συνέπεια παρέχει μια αντικειμενική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός συγκεκριμένου θεραπευτικού πρωτοκόλλου. Οι ιδιότητες συστολής συγκεκριμένων μυών που μετρά είναι σημαντικές παράμετροι για το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς επιδόσεων, οι οποίοι αναζητούν μια πραγματική εικόνα για την κατάσταση των μυών ενός ατόμου.

 

Τα πλεονεκτήματα της TMG S2 είναι η απλότητα, η ευελιξία και η συμβατότητά της με άλλες μεθόδους και εφαρμογές εντός ή εκτός χώρου. Για τους αθλητές δημιουργείται προφίλ, παρακολουθούνται και καθοδηγούνται μέσω της αποκατάστασης ή της προπόνησης σε λίγα λεπτά.

Σε αντίθεση με τη στατική ιατρική απεικόνιση, η TMG S2 αποκαλύπτει την πραγματική λειτουργική ικανότητα των μυών χωρίς υπερβολικό κόστος, χρόνο ή μετακίνηση.

 

Οι αξιολογήσεις είναι ανώδυνες, δεν απαιτούν καμία προσπάθεια από τον αθλητή και μπορούν να γίνουν ακόμη και κατά τη διάρκεια των οξέων φάσεων της βλάβης για την επίτευξη ουσιαστικών, σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης.

Οι ερευνητές καθώς και οι επαγγελματίες του κλάδου της αθλητικής ιατρικής και των επιδόσεων έχουν κοινή ανάγκη για σχετική και αντικειμενική πληροφόρηση ώστε οι αποφάσεις να καθίστανται ταχύτερες και πιο ενημερωμένες. Η TMG S2 παρέχει όλα αυτά  με έναν αποτελεσματικό, γρήγορο και απλό τρόπο. Επιπλέον, η ενημερωτική αξία των δεδομένων σχετικά με τη μυϊκή λειτουργία δεν μπορεί να αναπαραχθεί από οποιαδήποτε άλλη μορφή αξιολόγησης.

Uporaba

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TMG-BMC

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η TMG-BMC Ltd. είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη μεθόδων ποσοτικοποίησης των μυϊκών συσπάσεων. Οι πρωτοπόροι έχουν τώρα την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν νέα προσέγγιση για ακριβή, μη επεμβατική και οικονομικά αποδοτική διάγνωση στους τομείς της έρευνας, της αθλητικής ιατρικής και των επιδόσεων.

 

Για πληροφορίες επισκεφθείτε:

http://www.tmg-bodyevolution.com/ 

TMG_STADION_PREVIEW__TMG-67
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-45
TMG-120_web
TMG-55
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-29
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-8
TMG-257
TMG-265
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-68
TMG_STADION_PREVIEW__TMG-80

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ευχαριστώ. Το μήνυμα στάλθηκε.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle
bottom of page